Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Koreografisk verktøy og metode II

Studiepoeng
5
Emnekode
KO511
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Koreografisk verktøy og metode er et emne som fokuserer på ulike metoder for å utvikle, bearbeide og strukturere ideer og bevegelsesmateriale til kunstnerisk form. I emnet legges det vekt på arbeid med strategier og teknikker som gir innsikt i hvordan idéer og bevegelsestema utvikles i en koreografisk prosess. Emnet innbefatter kunnskap om koreografisk komposisjon, improvisasjonsstrategier, komposisjons- og bevegelsesanalyse, og somatisk arbeid.

Gjennom møter med undervisere som virker som koreografer og eller andre skapende eller utøvende kunstnere vil studentene gis innsikt i ulike koreografiske og kompositoriske strategier og metoder. Det legges stor vekt på erfaringsbasert læring, og med det faglig trygghet til å utvikle eget kunstnerisk arbeid, enten det er i møte med gitte eller selvvalgte oppgaver.

Samarbeidsprosjekter med andre studenter, i første rekke fra avdeling dans, men og fra andre studieprogram, inngår som en integrert del av emnet.

Emnet vil bestå av ett til to mindre verktøy og metodekurs med særskilt fokus på ett til to av følgende tema: koreografi og komposisjon, improvisasjon, dokumentasjonsstrategier eller sceniske virkemidler.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om ulike metoder og strategier for å skape bevegelse i tid og rom.
  • kunne anvende og utvikle ulike koreografiske metoder og strategier i samspill med utøvere for å skape koreografiske strukturer med kunstnerisk form og innhold
  • kunne bruke relevant innsikt fra verks- og bevegelsesanalyse og dramaturgi i det skapende arbeidet
  • kunne belyse og selvstendig undersøke forholdet mellom koreografisk innhold og form og ha et reflektert forhold til eget formspråk.
  • kunne integrere og redegjøre for valget og bruken av ulike sceniske virkemidler for å skape en koreografisk helhet
  • kunne artikulere koreografiske problemstillinger og analyser til medvirkende dansere og andre

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan veksle mellom underviserstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Læringsformene kan være mer prosessorientert og inkludere praktiske øvelser, kreative oppgaver, workshops, prosjektbasert gruppearbeid, seminarer, forelesninger, ekskursjoner, og selvstudier. Som en del av undervisningen inngår det å dele resultater eller erfaringer fra prosessen med andre gjennom å dokumentere egen prosess, skriftlig, muntlig, performativt og eller audiovisuelt. Noe av undervisningen skjer sammen med MA dans eller andre relevante program.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse i emnet
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, undervisers vurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets læringsutbytte.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.