Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Koreografisk verktøy og metode I

Studiepoeng
15
Emnekode
KO501
Inngår i studieprogram
Master i koreografi

Kort beskrivelse av emnet

Choreographic Tools and Methods is a course that focuses on various methods for developing, shaping and structuring ideas and movement material into artistic form. The course emphasises work on strategies and techniques that provide insight into how ideas and themes of movement are developed in a choreographic process.

The course includes knowledge of choreographic composition, improvisation strategies, composition and movement analysis, and somatic work.

Through encounters with educators who practise as choreographers and/or other creative or performing artists, students will gain insight into various choreographic and compositional strategies and methods. A particular emphasis is placed on experiential learning and on building professional confidence to develop one’s own artistic work, whether tackling teacher-given or self-chosen assignments. Collaborations with other students, primarily from the Academy of Dance but also from other programmes, are an integral part of the course.

Choreographic Tools and Methods I will consist of an introductory module and one or two other modules on tools and methods, with a particular focus on one or two of the following topics: choreography and composition; improvisation; documentation strategies; or stagecraft elements. The introductory course will provide the students with an introduction to stagecraft elements and choreographic tools, which will enable them to work as choreographers and identify their own interests and learning needs.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om å skape bevegelse i tid og rom.
  • ha kunnskap om sceniske virkemidler i koreografisk komposisjon og scenisk arbeid.
  • kunne anvende koreografiske metoder og strategier i samspill med utøvere for å skape koreografiske strukturer med kunstnerisk form og innhold
  • kunne anvende sceniske virkemidler i eget koreografisk komposisjonsarbeid
  • kunne undersøke forholdet mellom koreografisk innhold og form

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan veksle mellom underviserstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Læringsformene kan være mer prosessorientert og inkludere praktiske øvelser, kreative oppgaver, workshops, prosjektbasert gruppearbeid, seminarer, forelesninger, ekskursjoner, og selvstudier. Som en del av undervisningen inngår det å dele resultater eller erfaringer fra prosessen med andre gjennom å dokumentere egen prosess, skriftlig, muntlig, performativt og eller audiovisuelt. Noe av undervisningen skjer sammen med MA dans eller andre relevante program.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltagelse i emnet
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid i emnet vurderes underveis. Vurderingen underveis baserer seg på veiledning, undervisers vurderinger, gruppediskusjoner og egenrefleksjon over faglig utvikling sett i relasjon til emnets mål.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått