Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Selvvalgt prosjekt

Studiepoeng
10
Emnekode
KK303
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Med utgangspunkt i hittil tilegnede kunnskaper og erfaringer gjennomfører studenten et egendefinert og eksperimenterende prosjekt. Gjennom kildesøk, analyse, praktisk eksperimentering og utprøving i materialer og form videreutvikler studenten sin egen faglige og kreative styrke mot et selvstendig kunstnerisk uttrykk som klesdesigner eller kostymedesigner. Emnet er veiledningsbasert og studentens valg av arbeidsområde og problemstilling, samt framdriftsplan og målsettinger skal godkjennes av emneansvarlig i begynnelsen av emnet. Studenten kan arbeide selvstendig eller i samarbeid med andre. I prosjektet skal det legges opp til en refleksiv prosess mellom praktisk utforskning, dokumentasjon og skriving. Det skal leveres et refleksjonsnotat ved emnets slutt som beskriver undersøkelser, idéutvikling, designprosess og resultat. I det skriftlige arbeidet og i muntlig presentasjon skal studenten også reflektere over utfall og resultat sett i forhold til kommende avgangsprosjekt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha nysgjerrighet, fantasi og mot til utprøving av idéer med risiko for å feile
  • kunne formulere og utvikle et designprosjekt og ut ifra egen faglig interesse
  • kunne utvikle egen faglig og kreativ styrke i arbeidet med et egendefinert og eksperimenterende prosjekt
  • kunne utarbeide og anvende egen tidsplan for en bestemt tidsperiode og arbeide selvstendig i planlegging og gjennomføring av et prosjekt

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Emnet organiseres som prosjekt med selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.