Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Klær i kontekst

Studiepoeng
15
Emnekode
KK301
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet tar for seg industrielle og kommersielle aspekter ved klesdesign og mote. Studenten gjør seg kjent med hvilken rolle og plass klesdesigneren kan ha i verdikjeden og i mote-systemet. Med utgangspunkt i kildesøk og analyse av tendenser og kontekst for morgendagens klesuttrykk skal studenten utvikle et kolleksjonskonsept for en eksisterende merkevare/aktør. Studenten jobber med utvikling og transformering av egne idéer og konsepter i møte med en oppdrags-/arbeidsgiver. Identifisering og forståelse av målgrupper og nedslagsfelt sammen med bevissthet om etiske og miljømessige aspekter ved industriell og kommersiell klesdesign/mote står sentralt i arbeidet.

Emnet gir studenten kunnskap om profesjonell samhandling med material-leverandører og produsenter i designprosesser og kan omfatte studiebesøk hos relevante produksjons– og designbedrifter. Studenten tar i bruk designfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter i utvikling av konsept og fremstilling av prototyper med tilhørende spesifikasjoner for produksjon. Designprosess, metode og resultat skal dokumenteres skriftlig og visuelt i et refleksjonsnotat som setter arbeidet inn i et samfunnsperspektiv. Studenten skal presentere arbeidet muntlig ved emnets slutt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • selvstendig kunne planlegge, gjennomføre og oppsummere et omfattende designprosjekt og sette det i en kontekst.
  • Kunne vurdere, velge og anvende egnet metodikk for å utvikle konsepter og idéer og designe klær for en oppdrags-/arbeidsgiver og en målgruppe.
  • kunne anvende kreativ, praktisk og teknisk kunnskap i industrielle og kommersielle design- og produksjonsprosesser.
  • kunne orientere seg om, kontakte og kommunisere med relevante leverandører og produksjonsbedrifter.
  • kunne fremstille prototyper i gjennomført håndverksmessig kvalitet med tilhørende spesifikasjoner for produksjon.
  • ha kunnskap om klesdesignerens rolle og ansvar i kles– og moteindustri og kunne reflektere kritisk over etiske, kulturelle og miljømessige aspekt ved fagutøvelsen.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Emnet organiseres som prosjekt med selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.