Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Perspektiv og identitet

Studiepoeng
15
Emnekode
KK205
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet tar for seg hvordan ulike tilnærminger og perspektiver påvirker kles- kostymedesignerens kreative prosess og designutrykk. Studenten anvender praktiske, tekniske og teoretiske kunnskaper og ferdigheter til å skape et helhetlig konsept med et tydelig designutrykk. Studenten kan jobbe selvstendig og/eller i samarbeid med andre. Feltarbeid/studiereise introduseres som kreativt verktøy og det gis veiledning i valg og bruk av metodikk i prosessen frem mot realisering av et egendefinert kolleksjonskonsept eller kostymer til en scenekunst- eller filmproduksjon.

Studenter med fokus på klesdesign utvikler sitt eget kolleksjonskonsept og fremstiller et eller flere antrekk som viser en tydelig designidentitet. Studenten utfordres til å definere nedslagsfelt og kontekst for arbeidet og får erfaring med å forholde seg til muligheter og begrensninger innenfor en egendefinert ramme. Studenten kan knytte til seg og samarbeide med andre profesjonelle aktører i gjennomføringen av prosjektet.

Studenter med fokus på kostymedesign kan samarbeide med skuespillere eller andre utøvere om utvikling av karakter eller annen form for kostymert kropp og fremstiller kostymer til en mindre produksjon. Gjennom samarbeid med scene- og/eller filmkunstnere får studenten erfaring i å forholde seg til de andre kunstneriske og praktiske kompetansene og metodene som inngår i et kollektivt uttrykk.

Studenten skal dokumentere, presentere og reflektere over prosess og resultat i portofolio og i muntlig presentasjon. I løpet av emnet skal studenten også bistå avgangsstudenter i organisering og gjennomføring av avgangsutstilling og visning og får på denne måten et innblikk i viktige aspekter knyttet til formidling av designarbeid. Det gis videre opplæring i digitale verktøy for fagtegning og designutvikling i emnet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utvikle et konsept som reflekterer egne perspektiver på klesdesign og/eller kostymedesign.
  • kunne fremstille og presentere sin designidé på en gjennomført og overbevisende måte.
  • ha grunnleggende forståelse for betydningen av samarbeid med andre aktører i en prosess.
  • Kunne bruke kunnskap, erfaringer og refleksjon over eget arbeid til å se fremtidsmuligheter og -mål.
  • Kunne kommunisere idéer og design gjennom fagtegning og annen formidling.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Emnet organiseres som prosjekt med selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.