Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utplassering

Studiepoeng
10
Emnekode
KK204
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Med utgangspunkt i studentens faglige interesse skal studenten i samråd med emneansvarlig finne, søke seg til og gjennomføre en praksisperiode i en relevant profesjonell virksomhet. Utplasseringen skal gi utvidet forståelse for og erfaring med ulike aspekter ved fagutøvelse i bransje og fagfelt. Studenten får forståelse for hvordan klesdesign eller kostymedesign samspiller med kontekst både i kreativ fase, produksjon, formidling og markedsføring. Kritisk refleksjon over etiske problemstillinger knyttet til fagutøvelse inngår i emnet. Studenten fører loggbok underveis og utarbeider en oppsummerende rapport fra sitt praksisopphold som presenteres avslutningsvis. I rapporten skal studenten presentere utplasseringsstedets virksomhet og reflektere rundt erfaringer i praksisperioden sett opp mot eget designarbeid i studiet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne samhandle i dialog med profesjonelle fagpersoner.
  • ha kunnskap om og kunne reflektere over en profesjonell virksomhets aktivitet og posisjon i feltet.
  • kunne reflektere kritisk omkring etiske problemstillinger knyttet til fagutøvelse.
  • kunne utarbeide og presentere en rapport fra en praksisperiode med oppsummering og refleksjon.

Undervisning og læringsformer

Praksisopphold i profesjonell virksomhet. Deltakelse i arbeidet og gjennomføring av faglige oppgaver som avtalt med utplasseringsstedet. Kontakt mellom faglærer og student etter avtale eller ved behov. Loggbok føres underveis og studenten utarbeider og presentere en rapport fra sitt praksisopphold ved emnets slutt.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.