Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Valg: Strikk og kolleksjonsutvikling

Studiepoeng
10
Emnekode
KK203
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omfatter kreativ og teknisk fordypning i strikkens muligheter og gir studenten grunnlag for å velge strikkedesign som spesialisering innen klesdesign. Studenten utvikler en kolleksjon med strikk som et sentralt element, tar i bruk kunnskap om materialer og veiledes i valg og bruk av metodiske verktøy. Designprosessen omfatter utvikling og realisering av antrekk eller plagg, samt utarbeidelse av illustrasjoner, materialprøver, tekniske spesifikasjoner og oppskrifter for strikkeplagg. Studenten får innføring i teknikker for ferdigstilling og etterbehandling av strikkede plagg og utvider sin tekniske kunnskap gjennom håndstrikk og bruk av manuelle og digitale strikkemaskiner. Det gis en orientering om garnprodusenter og leverandører og mulighet for studiebesøk hos virksomheter som jobber med strikk. Studenten skal dokumentere og formidle idé, prosess og kolleksjonskonsept visuelt i portofolio og i muntlig presentasjon. Fotografering av fremstilte plagg/antrekk inngår som en del av formidlingen av utrykket.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha utvidet kunnskap om strikketeknikker, design, fremstilling og ferdigstilling av strikkede plagg.
  • kunne orientere seg i et felt og kunne anvende relevante metodiske verktøy i utvikling av egen kolleksjonsidé.
  • kunne utarbeide strikkeoppskrifter samt formidle tekniske spesifikasjoner for produksjon.
  • ha kunnskap om strikk som næring og mulig virkeområde.
  • ha utvidet vokabular for strikk og kunne anvende dette i kommunikasjon med profesjonelle aktører.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.