Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kostyme- og konseptutvikling

Studiepoeng
10
Emnekode
KK202
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi utvidet kunnskap om og praktisk erfaring med kostymedesign innen scenekunst og/eller film. Dette gir studenten grunnlag for å velge kostymedesign som spesialiseringsområde. Emnet tar for seg et spekter av metoder for å utvikle kostymeidéer med utgangspunkt i et manus. Emnet gir kunnskap om ulike metoders styrker og begrensninger. Studenten får utvidet kunnskap om sentrale verktøy som tekstanalyse, dramaturgi, visuell dramaturgi, konseptutvikling og utvikling av karakter. Studenten utvikler selvstendig og/eller i samarbeid, flere forslag til kostymekonsept til en tenkt forestilling eller film. Studenten tar også i bruk kildesøk og analyse av historiske referanser som utgangspunkt for eget design. Studenten reflekterer over etiske aspekter som for eksempel representasjon av kjønn og etnisitet i scenekunst og film. Emnet har et sterkt fokus på formidling av kostymedesign gjennom skisser og tegning. Konseptene presenteres som ferdige kostymetegninger. Idéutvikling og prosess skal presenteres muntlig.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kjenne til et vidt spekter av metoder og teorier innen kostymedesign.
  • kunne ta i bruk ulike metoder for å utvikle konsepter og idéer fra en dramatisk tekst til ferdig kostymedesign.
  • ha relevante tegneferdigheter for å kunne formidle og presentere et kostymedesignkonsept.
  • ha utvidet vokabular for kostymedesign, scenekunst /film og kunne anvende dette i kommunikasjon med profesjonelle aktører.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emner er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.