Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Materialer og transformasjon

Studiepoeng
15
Emnekode
KK201
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet tar for seg tekstilkunnskap i et utvidet kultur- og samfunnsperspektiv. Studenten orienterer seg om tendenser og utvider sin kunnskap og vokabular innen materialer og tekstiler. Emnet gir en introduksjon til hvordan analyse og tolkning av tekst kan være et utgangspunkt for utvikling av kunstneriske ideer.

I et prosjektarbeid undersøker studenten materialers potensiale gjennom bearbeiding og eksperimentell utforskning av tekstile egenskaper og teknikker i møte med kropp og plagg. Studenten får utvidet sin kunnskap om innfarging av tekstiler. Emnet gir anledning til å utforske nye verktøy og teknikker for å skape, bearbeide, patinere og transformere materialer gjennom for eksempel strikk, trykk, broderi, vev, laserkutting, m.m. Studenten skal dokumentere og iscenesette prosess og resultat, visuelt og muntlig.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om og utvidet vokabular innen tekstile materialer
  • ha kunnskap om samfunns- og miljøaspektet ved fremstilling og bruk av ulike materialer
  • ha utvidet kunnskap om verktøy og teknikker innen materialbearbeiding og patinering
  • kunne bruke tolkning av tekst som utgangspunkt for kunstneriske prosesser i eget designarbeid.
  • ha fått en forståelse for bearbeiding og fremstilling av materialer som metode i idéutvkling og design av klær og kostymer.
  • kunne iscenesette prosess og resultat i formidlingen av eget arbeid

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Emnet organiseres som prosjekt med selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.