Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fagteori og historie: Klesdrakt og mote

Studiepoeng
5
Emnekode
KK105
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omhandler klær i en historisk-, samtids- og fremtidskontekst. Studenten får en grunnleggende innføring i historie og teori innen klesdrakt og mote. Globale og lokale perspektiver og sentrale temaer omkring klær settes i sammenheng med klesdesignfaget. Emnet gir en introduksjon til hvordan studenten kan innhente informasjon, få kunnskap og orientere seg faglig gjennom bruk av ulike kilder.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kjennskap til grunnleggende historie, teori og sentrale samtidige perspektiver innen klær og mote.
  • Ha bevissthet om den historiske, kulturelle, sosiale og politiske konteksten som klær inngår i, lokalt og globalt.
  • kunne bruke ulike kilder for å orientere seg om historie, teori, utviklingstrekk og nytenkning i fagfeltet.
  • kjenne til aktuelle arenaer og virkeområder for klesdesignere.
  • kunne problematisere og reflektere kritisk omkring klesdesign og mote og utveksle faglige synspunkter og erfaringer med andre, i og utenfor fagområdet.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning, forelesninger, litteraturstudier, selvstendig arbeid og gruppediskusjoner. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.