Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Konsept og metode

Studiepoeng
10
Emnekode
KK104
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet tar for seg klær i en historisk-, samtids- og fremtidskontekst i et praktisk prosjekt. Studenten jobber med å skape et sammenhengende kles- eller kostymeuttrykk i form av en garderobe til en tenkt bruker eller en karakter. Med utgangspunkt i undersøkelse av drakthistoriske epoker og analyser av andre kles- eller kostymedesigneres arbeid skal studenten skape sitt eget konsept.

Teoretisk kunnskap og praktiske og metodiske ferdigheter tas i bruk og utvikles i en eksperimenterende prosess der studenten veiledes i idéutvikling gjennom kildesøk og analyse, til utvikling av konsept og realisering av antrekk. Gjennom å assistere avgangsstudenter i en avgrenset periode får studenten også et innblikk i medstudenters designprosesser.

Studenten får en innføring i presentasjonsteknikk og skal dokumentere og formidle idé, prosess og konsept visuelt i portofolio og i muntlig presentasjon. Det gis en grunnleggende introduksjon til bruk av digitale verktøy for fagtegning og designutvikling.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om og kunne ta i bruk grunnleggende designmetodikk for utvikling av et kles- og kostymekonsept.
  • kunne utvikle idéer basert på kildesøk og analyse av drakthistoriske epoker og samtidige designere.
  • ha kunnskap om det å bygge opp, fremstille og presentere en enkel kolleksjon og/eller kostymer til en karakter.
  • ha grunnleggende kunnskap i digital fagtegning.
  • kunne dokumentere og formidle idé, prosess og konsept, visuelt og muntlig.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Emnet organiseres som prosjekt med selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.