Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kropp: idé og form

Studiepoeng
5
Emnekode
KK102
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Med utforskning av form og silhuett på kropp gir emnet en grunnleggende innføring i praktiske og metodiske verktøy for undersøkelse, analyse og eksperimentering i utviklingen av idéer til klær. Studenten arbeider kreativt innenfor en gitt ramme.

Studenten utvikler en idé gjennom materialutprøving, modellering, tegning og konstruksjon og fremstiller en silhuett som tilpasses til og vises på en kropp i bevegelse. Emnet omfatter en grunnleggende innføring i visuell dokumentasjon og presentasjon av designprosess i portofolio.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende kildesøk og analyse for å utvikle egen idé frem til ferdig antrekk.
  • ha grunnleggende kunnskap om kreativ anvendelse av konstruksjon, modellering og sømtekniske løsninger.
  • ha forståelse for materialets betydning for samspillet mellom klær og kropp i bevegelse.
  • kunne dokumentere og presentere alle faser i en kreativ prosess.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger og praktisk arbeid. Emnet organiseres som prosjekt med selvstendig arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.