Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Fagverktøy

Studiepoeng
15
Emnekode
KK101
Inngår i studieprogram
Bachelor i klesdesign og kostymedesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet gir kunnskap om og erfaring med grunnleggende tekniske og praktiske verktøy for fagområdene klesdesign og kostymedesign. Gjennom praktiske øvelser får studenten en innføring i materialer, redskap, teknikker, prinsipper og begrep innen søm, modellering, mønsterkonstruksjon og fagtegning, samt innfarging av tekstiler. Sikkerhetsopplæring som gir studenten adgang til bruk av sømverksted og maskinpark, samt fargekjøkken inngår i emnet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om og praktisk erfaring med verktøy, metoder og teknikker for fremstilling av plagg.
  • kjenne til grunnleggende prinsipper og faglige begrep innen materialer, modellering, mønsterkonstruksjon, søm og fagtegning.
  • ha grunnleggende kunnskap om innprøving av klær på kropp  selvstendig kunne utføre innfarging av tekstiler og fiber.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.