Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Valgfritt emne

Studiepoeng
2
Emnekode
KB311
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Siste studieår gis studenten mulighet til å velge ett valgfritt emne. Emnet skal gi studentene erfaring med eget utviklingsarbeid og formidling av dette.

Det velges innenfor ett av følgende faglige temaer:

  • supplerende trening.
  • åpen scene.
  • danserisk samtale.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • vise selvstendighet i møte med dansefaglige utfordringer og problemstillinger, samt kunne planlegge, gjennomføre og vurderer faglige oppgaver/og eller prosjekter alene eller sammen med andre.
  • kunne innhente, dokumentere, reflektere over og formidle dansefaglig kunnskap og virksomhet og slik ta ansvar for egen utvikling.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil variere alt etter hvilket tema som studenten velger. Det vil være en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, selvstudier og prosjektarbeid. Temaet skal dokumenteres og formidles i egnet form.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • innlevert dokumentasjon av emnet.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.