Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Yrkesforberedelse

Studiepoeng
4
Emnekode
KB310
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studenten kunnskap om danserens komplekse yrkesrolle og forståelse for arbeidsmarkedets vilkår og muligheter. Emnet vil særlig ta opp praktiske og aktuelle spørsmål knyttet til en dansers yrkesutøvelse både som frilanser og som ansatt i et ballettkompani. Temaer som inngår i emnet kan være CV og søknadsskriving, arbeidslivsrettigheter, auditionforberedelse, kunstnermøter, samfunnsorientering, nettverksbygging, yrkesetikk mv.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om kontraktsformer, stipendordninger og forvaltningsorganer.
  • kunne utforme relevant CV og Portfolio.
  • ha kunnskap om deltagelse på en audition.
  • kunne delta i den faglige diskursen, være proaktiv for egen arbeidssituasjon kunne utarbeide en relevant stipendsøknad med utgangspunkt i egen kunstnerisk utvikling.
  • kjenne til yrkesetiske problemstillinger og reflektere over yrkesmessige krav og forventninger som stilles til en profesjonell dansekunstner.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.
  • refleksjonsnotat relatert til egne yrkesmuligheter.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke- bestått.