Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og danseteori del 2

Studiepoeng
4
Emnekode
KB309
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

I emnet kunst- og danseteori belyses dansens betydning, utvikling og plass i samfunnet, så vel som de ulike dansehistoriske epokers særtrekk og uttrykk. Studentenes kunst- og danseforståelse skal behandles gjennom å se, beskrive, reflektere og vurdere dans med utgangspunkt i egen praksis og ståsted.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne gjøre rede for grunnleggende filosofihistorie, med vekt på estetiske teorier.
  • ha kunnskap om og kunne reflektere over dansens historiske utvikling med hovedvekt på den klassiske ballettens utvikling.
  • kjenne til og kunne reflektere over relevante og sentrale danseteoretiske temaer og problemstillinger og kunne delta aktivt i den faglige debatten.
  • beskrive, tolke og vurdere et utvalg koreografiske verk fra ulike perioder med særlig vekt på klassisk ballett.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er både lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. I tillegg skal studenten overværer forestillinger, utstillinger og konserter.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.
  • se minimum 3 forestillinger hvert semester.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.