Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenisk formidling del 3

Studiepoeng
12
Emnekode
KB302
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og skaper basen for emnet scenisk formidling. Emnet skal gi studentene inngående kunnskap, om og erfaring med, samspillet mellom teknisk utførelse av dans, interpretasjon og kunstnerisk formidling. Emnet sikter også på å gi erfaring med ulike koreografiske arbeidsprosesser, sceniske virkemidler, og innsikt i scenen som arbeidsplass.

Emnet består av:

 • innstudering av eksisterende og utvikling av nye verk.
 • formidling, interpretasjon og rolleutvikling.
 • forestillingsarbeid.

I arbeidet med scenisk formidling fokuseres det på stor variasjon i repertoar, det forventes at studentene skal mestre både tradisjonelle klassiske stiluttrykk og nyere koreografi. Studentens evne til å fortolke bevegelse og utvikle integritet og personlig uttrykk er en viktig del av emnet. Studentene må også kunne være aktivt medskapende og kreative i arbeidet med nye forestillinger.

I innstuderinger og forestillingsarbeid vil studentene møte ulike stilarter, metoder og koreografer. Deltakelse i ulike ballettkonkurranser vil i spesielle tilfeller være en del av scenisk formidling for enkelte studenter.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • ha kunnskap om og kunne utøve på høyt nivå ulike koreografiske og kunstneriske uttrykk.
 • ha kunnskap og forståelse om seg selv som danser i en større helhet og bidra aktivt i den kollektive prosessen.
 • kunne gi bevegelsene et uttrykk og mening, og være bevisst sin sceniske tilstedeværelse.
 • kunne være medskapende i koreografiske arbeidsprosesser.
 • kunne forstå scenen som arbeidsplass.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Prosessrelatert arbeid over kortere eller lengre tid med forskjellige visninger og forestillinger står sentralt.

Visninger og forestillinger gjennomføres i henhold til studieprogrammets behov. Det kan være mindre visninger gjennom året og/eller større forestillinger.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
 • gjennomført faglige pålagte oppgaver.
 • å gjennomføre prosessen med innstudering og utvikling av bevegelsesmaterialet.
 • deltakelse i forestillingsarbeid • deltagelse i oppsummeringer og evalueringer.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærerne/koreografene i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.