Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og danseteori

Studiepoeng
5
Emnekode
KB217
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

I emnet kunst- og danseteori belyses dansens betydning, utvikling og plass i samfunnet, så vel som de ulike dansehistoriske epokers særtrekk og uttrykk. Studentenes kunst- og danseforståelse skal behandles gjennom å se, beskrive, reflektere og vurdere kunst med utgangspunkt i egen praksis og ståsted. Emnet er en ytterligere fordypning av emnet: Kunst- og danseteori.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne gjøre rede for og reflektere over sentrale ballettkunstneres virke og sette deres arbeid og innflytelse i sammenheng med ballettens historiske utvikling.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av veileder i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.