Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kunst- og danseteori del 1

Studiepoeng
6
Emnekode
KB209
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

I emnet kunst- og danseteori belyses dansens betydning, utvikling og plass i samfunnet, så vel som de ulike dansehistoriske epokers særtrekk og uttrykk. Studentenes kunst- og danseforståelse skal behandles gjennom å se, beskrive, reflektere og vurdere dans med utgangspunkt i egen praksis og ståsted.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer, og hvordan samfunnsoppgaver blir løst.
  • ha kunnskap om dansens historiske utvikling med hovedvekt på den klassiske ballettens utvikling.
  • kjenne til sentrale danseteoretiske temaer og kunne delta aktivt i den faglige debatten.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. I tillegg forventes det at studentene overværer forestillinger, utstillinger og konserter.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.