Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Dansetekniske støttefag del 2

Studiepoeng
4
Emnekode
KB205
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal bidra til å komplettere studentenes utvikling stilmessig og teknisk. Emnet skal i tillegg utfordre studentene med alternative bevegelsesformer og bidra til å utvide studentenes erfaring med dans.

Emnets innhold justeres etter hvilke faglige utfordringer gruppen har behov for. Eksempler på innhold i emnet er karakterdans, spansk dans, jazzdans, stilhistoriske danser, partnerarbeid, yoga og pilates.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve og gjøre rede for den aktuelle danse/ treningsformens særpreg.
  • ha forståelse for den aktuelle danse- og treningsformen og dens relevans til klassisk ballett.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Det vil i hovedsak være praktiske øvelser og trening. Det vil også forekomme ulike former for prosjektarbeid, ekskursjoner, forelesninger og forestillinger.

Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper. Undervisningen tilpasses progresjonen i studiet og målet med studiet, og ut i fra gruppens sammensetning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.