Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Helsefag

Studiepoeng
5
Emnekode
KB117
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er en ytterligere fordypning av Helsefag. Helsefag skal gi studenten kunnskaper for å kunne møte belastninger og utfordringer danseyrket innebærer. Det vil bli lagt vekt på individuell ressurskartlegging, hensiktsmessig trening, treningslære, kunnskaper om helse og ernæring, skadeforebygging og behandling av skader.

Emnet omfatter fysisk grunntrening, anatomi, helse- og ernæringslære. Emnet skal gi studenten kunnskaper om kroppens anatomi og motoriske og fysiologiske funksjoner, og bidra til at studentene utvikler selvinnsikt og kan jobbe hensiktsmessig med kroppen i dansen.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utarbeide og gjennomføre eget individuelt treningsprosjekt, under veiledning.
  • kunne analysere og begrunne resultatene av gjennomført individuelt treningsprosjekt.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er veiledning og selvstendig arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.