Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Engelsk

Studiepoeng
4
Emnekode
KB108
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Innholdet i emnet skal gi generelle kunnskaper om forståelse og bruk av muntlig og skriftlig engelsk. Emnet vil også inneholde elementer om samfunnsmessige forhold i den engelskspråklige verden og særlig i Storbritannia og USA. Studentene skal også kunne forstå og bruke engelsk på ulike områder hvor dans er involvert.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende og forstå skriftlige framstillinger generelt og danserelaterte emner spesielt.
  • kunne skrive ulike typer tekster på engelsk som for eksempel fortelling, formelt brev, søknad, rapport og sammenhengende resonnement.
  • kunne gjøre rede for engelsk som internasjonalt språk i den engelskspråklige verden.
  • kunne gjøre rede for grunnleggende historiske, geografiske og samfunnsmessige forhold i Storbritannia og USA.
  • kunne kommunisere på engelsk om relevante temaer.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Det vil i hovedsak være lærerstyrt undervisning og forelesninger. Studiet krever også stor grad av selvstudier, prosjektarbeid og skriftlige arbeider.

Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper. Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet, og ut i fra gruppens sammensetning.

I emnet vil det være kontinuerlig undervisning, men mindre i perioder med visninger og forestillingsarbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærer.

Emnet vurderes med den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter.