Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Helsefag

Studiepoeng
5
Emnekode
KB106
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Helsefag skal gi studenten kunnskaper for å kunne møte belastninger og utfordringer danseyrket innebærer. Det vil bli lagt vekt på individuell ressurskartlegging, hensiktsmessig trening, treningslære, kunnskaper om helse og ernæring, skadeforebygging og behandling av skader.

Emnet omfatter fysisk grunntrening, anatomi, helse- og ernæringslære. Emnet skal gi studenten kunnskaper om kroppens anatomi og motoriske og fysiologiske funksjoner, og bidra til at studentene utvikler selvinnsikt og kan jobbe hensiktsmessig med kroppen i dansen. For å utvikle selvstendige og trygge dansekunstnere og ansvarliggjøre studenten i kollektive prosesser, vektlegges også kunnskap om motivasjon, prestasjonspsykologi og kommunikasjon.

Emnet kan bestå av:

 • anatomi
 • treningslære
 • fysisk grunntrening
 • ernæringslære
 • gruppedynamikk
 • motivasjon
 • prestasjonsforberedelse
 • kommunkasjonskunnskap

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper i treningslære og anatomi og kunne utarbeide og gjennomføre egne treningsprogram for oppvarming, bevegelighet, styrke og utholdenhet på en hensiktsmessig måte.
 • kunne gjøre rede for sammenhengen mellom treningslære, anatomi og dans med utgangspunkt i egne fysiske forutsetninger.
 • anvende kunnskaper om skadeforebygging og rehabilitering i sin daglige praksis som danser, på en hensiktsmessig måte.
 • ha kunnskap om energibehov og hensiktsmessig ernæring relatert til danseyrket og vise en bevisst holdning til de utfordringer som er knyttet til kroppsidealer i klassisk ballett.
 • ha kunnskap om kommunikasjon, motivasjon og prestasjon.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Det vil i hovedsak være lærerstyrt undervisning. Studiet krever også stor grad av selvstudier, ansvar for egen trening og utvikling.

Undervisningen kan foregå, individuelt og i større eller mindre grupper. Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet, og ut i fra gruppens sammensetning.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
 • gjennomført faglige pålagte oppgaver.
 • innlevert treningslogg og refleksjonsnotat om egen utvikling/progresjon.
 • innlevering av dokumentasjon over rehabiliteringsprosessen ved skade (gjelder kun ved rehabilitering pga. sykdom eller skade).

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærerne i samarbeid med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ ikke-bestått.