Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Koreografiske fag del 1

Studiepoeng
5
Emnekode
KB104
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Emnet koreografiske fag fokuserer på det skapende arbeidet med dans. Emnet skal gi studenten innsikt og erfaring i hvordan koreografiske prosesser former et kunstnerisk uttrykk og hvilke medskapende bidrag utøveren kan gi.

Emnet koreografiske fag består av:

  • improvisasjon.
  • koreografisk komposisjon.
  • koreografiske workshops og prosesser.

Improvisasjon fokuserer på det skapende arbeidet med dans og skal gi studentene erfaring i å eksperimentere frem eget bevegelsesmateriale. Gjennom improvisasjon arbeider studentene med å reagere spontant på et bredt spekter av kinestetiske, følelsesmessige og intellektuelle stimuli. Emnet vektlegger den enkelte students individuelle skapende utvikling.

Koreografisk komposisjon fokuserer på ulike metoder for bearbeidelse, utvikling og strukturering av bevegelsesmaterialet til kunstnerisk form. Studenten skal få erfaring med teknikker som gir innsikt i hvordan man utvikler ideer og bevegelsestema i en koreografisk prosess.

I møtet med ulike arbeidsmetoder skal emnet utvikle studentens evne til samspill med andre i et fellesskap og bidra til å gi studenten erfaring som medskapende i koreografisk arbeid.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha erfaring med skapende arbeid, i samspill med andre.
  • ha erfaring med grunnleggende improvisasjonsteknikker.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Kreative oppgaver, forelesninger og skriftlige arbeid inngår også Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper. Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet, og ut ifra gruppens sammensetning.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærere i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.