Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Moderne dans og samtidsdans del 1

Studiepoeng
2
Emnekode
KB103
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studenten erfaring med bevegelsesmateriale fra både etablerte teknikker og nyskapende samtidsuttrykk. Bevegelsesfrihet og utvidelse av kroppens bevegelsesrepertoar står sentralt, og studentene jobber med dansekvaliteter som står i kontrast til oppdriften og linjeføringen i klassisk ballett. Ulike former for gulvarbeid tilfører ny bevegelseserfaring og de dynamiske aspektene i dansen er vesentlige.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha erfaring med og kunne utøve moderne- og samtidsdans.
  • ha forståelse for moderne- og samtidsdans som uttrykksform

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Undervisningen gis normalt i grupper og består i hovedsak av danseteknisk trening. Å se ulike forestillinger er sentralt i arbeidet med moderne- og samtidsdans.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80%.
  • gjennomført faglige pålagte oppgaver.
  • innlevering av egenvurderingsskjema og deltakelse i vurderingssamtaler og utviklingssamtaler.

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærerne.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.