Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Scenisk formidling del 1

Studiepoeng
6
Emnekode
KB102
Inngår i studieprogram
Bachelor i klassisk ballett

Kort beskrivelse av emnet

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og skaper basen for emnet scenisk formidling. Emnet skal gi studenten inngående kunnskap, om og erfaring med, samspillet mellom teknisk utførelse av dans, interpretasjon og kunstnerisk formidling. Emnet skal også gi studentene erfaring med ulike koreografiske prosesser, sceniske virkemidler og innsikt i scenen som arbeidsplass.

Emnet består av:

 • innstudering av eksisterende og utvikling av nye verk
 • interpretasjon og formidling
 • forestillingsarbeid

I arbeidet med scenisk formidling fokuseres det på stor variasjon i repertoar, det forventes at studentene skal mestre både tradisjonelle klassiske stiluttrykk og nyere koreografi. Studentens evne til å fortolke bevegelse og utvikle integritet og personlig uttrykk er en viktig del av emnet. Studentene må også kunne være aktivt medskapende og kreative i arbeidet med nye forestillinger.

I innstuderinger og forestillingsarbeid vil studentene møte ulike stilarter, metoder og koreografer. Deltakelse i ulike ballettkonkurranser vil i spesielle tilfeller være en del av scenisk formidling for enkelte studenter.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne utøve klassisk ballett og andre koreografiske uttrykk.
 • ha kunnskap og forståelse om seg selv som danser i en kollektiv sammenheng.
 • ha erfaring med formidling og bevissthet rundt sin egen sceniske tilstedeværelse.
 • ha kunnskap om scenen som arbeidsplass.

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Prosessrelatert arbeid over kortere eller lengre tid med forskjellige visninger og forestillinger står sentralt.

Visninger og forestillinger arrangeres i henhold til studieprogrammets behov, det kan være mindre visninger gjennom året eller større forestillinger. Forestillingsarbeidet tilpasses de enkelte studentgruppene og hovedmålet for utdanningen. Studentene medvirker også i samarbeidsprosjekter, blant annet med studentene på master i koreografi.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %.
 • gjennomført faglige pålagte oppgaver.
 • å gjennomføre prosessen med innstudering og utvikling av bevegelsesmaterialet.
 • deltakelse i forestillingsarbeid.
 • deltagelse i oppsummeringer og evalueringer

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av faglærerne/koreografene i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.