Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Prosjekt og forestillingsarbeid del 3

Studiepoeng
19
Emnekode
JA301
Inngår i studieprogram
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Alle fagene i studieplanen bygger oppunder og integreres i emnet prosjekt- og forestillingsarbeid. Emnet gir studentene kunnskap om og erfaring med samspillet mellom teknisk utførelse av dans, interpretasjon og kunstnerisk formidling gjennom ulike visningsformater og performative kontekster. Møte med publikum er vesentlig. Studentene får innsikt i flere former for koreografiske prosesser og utøvende praksiser. Emnet legger til rette for utforskning av sceniske virkemidler og gir forståelse for scenen som arbeidsplass med fokus på yrkesetikk og yrkesforberedelse. ¨

I emnet vil studentene møte ulike koreografer og dansekunstnere i arbeidet med nye verk og repertoar. Dette kan utforskes i individuelle, kollektive og medskapende prosesser, der studentens forståelse av egen rolle vil stå sentralt. Emnet omfatter også egne kreative prosjekter, som vektlegger selvstendighet i arbeid og utførelse, og som relaterer til emnet improvisasjon og koreografisk komposisjon

Emnet kan bestå av:

 • utvikling av nye verk
 • innstudering av eksisterende verk
 • formidlings og interpretasjonsarbeid
 • visninger og forestillingsarbeid
 • eget kreativt arbeid

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne utøve ulike koreografiske og kunstneriske uttrykk på et profesjonelt nivå
 • kunne utvikle og nyansere sin rolle som danser i en større helhet og bidra aktivt i den kollektive prosessen
 • kunne artikulere sin sceniske tilstedeværelse og reflektere rundt det koreografiske arbeidet og relasjonen til sceniske virkemidler
 • kunne bidra aktivt og selvstendig som medskapende i koreografiske prosesser
 • kunne planlegge, beskrive og gjennomføre eget scenisk prosjekt

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet består i hovedsak av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Prosessrelatert arbeid over kortere eller lengre tid med forskjellig visninger og forestillinger står sentralt.

Studenten jobber med interne og eksterne koreografer og dansekunstnere og kan også medvirke i samarbeidsprosjekter, blant annet med studentene på mastergradsstudiet i dans og koreografi.

Visninger og forestillinger gjennomføres i henhold til studieprogrammets behov, det kan være mindre visninger gjennom året og/eller større forestillinger.

Det forventes at studenten forholder seg aktivt til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om den aktuelle diskursen innen dansekunst.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk deltakelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomføre faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltagende i undervisningen
 • gjennomføre prosessene med utvikling og innstudering av koreografisk materiale
 • deltakelse i forestillingsarbeid
 • deltagelse i oppsummeringer og evalueringer

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. I tillegg avsluttes emnet med en forestilling hvor en ekstern sensor vurderer studentens faglige nivå. Emnet vurderes av koreograf og ekstern sensor i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.