Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Jazzdans del 2

Studiepoeng
9
Emnekode
JA202
Inngår i studieprogram
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Emnet skal gi studenten en allsidig og sterk danseteknikk, samt fysiske ferdigheter i forhold til jazzdansens egenart. Emnet fordrer høy teknisk kunnskap, også fra klassisk ballett. samt bevissthet om overføringsverdi fra emner som streetdance og samtidsdans.

Det er vesentlig at studenten utvikler bevissthet og artikulasjon i forholdet mellom sterk fysikalitet, tekniske ferdigheter og musikalitet. Utvikling av egenart i dynamikk, rytmikk og bevegelseskvaliteter står sentralt og bevisstgjøring av torsoen samt fokus på koordinasjon og isolasjon er vesentlig. Emnet bidrar til utvikling av et nyansert og personlig kunstnerisk uttrykk.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve jazzdansteknikk på et høyt nivå og anvende den i ulike stilarter
  • kunne artikulere og anvende ulike bevegelseskvaliteter i forhold til jazzdansens egenart
  • kunne anvende sterk fysikalitet i sammenheng med musikalitet og dynamikk
  • ha kunnskap om, og evne til å reflektere over jazzdans som kunstnerisk uttrykksform, dens utvikling og relevans i ulike sammenhenger
  • kunne vise selvstendighet, gode samarbeidsevner og ha en kontinuerlig tilstedeværelse

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Studentens arbeid består i hovedsak av danseteknisk trening.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk deltakelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og aktiv tilstedeværelse
  • vurdering av egen faglig utvikling gjennom skriftlig refleksjon og gjennom dialog med faglærere

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig og/eller emneansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.