Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Performativ rom 2

Studiepoeng
10
Emnekode
IM312
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet inneholder tolkning og visualisering av et innhold oversatt og konkretisert til et performativt uttrykk. Studentene arbeider i ulike formater i prosess og konseptutvikling med utgangspunkt i intuisjon og assosiasjon. Det søkes tverrfaglig samarbeid med andre designfaglige utdanninger eller institusjoner. Emnet avsluttes med en utstilling.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne bruke assosiasjon og abstraksjon som verktøy i prosess og formidling.
  • kunne kommunisere et narrativt innhold via designfaglige virkemidler.
  • kunne formidle løsninger via ulike designfaglige verktøy som underlag for produksjon og gjennomføring.
  • kunne reflektere over, plassere og kommunisere egne løsninger i historisk og faglig sammenheng.
  • kunne drøfte, visualisere og dokumentere ulike metoder i egen prosess og formidling.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.