Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Studiepoeng
5
Emnekode
IM311
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet gir innføring i kuratering, presentasjon, formidling og utstilling av egne og andres arbeider i en offentlig sammenheng. Deltakelse i det offentlige rom er en sentral praksis for interiørarkitekter og møbeldesignere. Dette kan være i form av en utstilling, installasjon, forestilling, begivenhet, intervensjon, publikasjon eller annen form for uttrykk. Emnet krever utstillingsareal med profesjonell kvalitet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • gjennomføre en utstilling som presenterer egen faglig orientering på en profesjonell måte.
  • være kjent med eksperimentelle strategier, samt ulike utstillingsformat for presentasjon og kommunikasjon.
  • kunne utnytte dialog og samspill mellom situasjon, utstillingsobjekt og kontekst.
  • ha kunnskap og erfaring om muntlig og skriftlig kommunikasjon i offentlige rom.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.