Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Transformasjon

Studiepoeng
10
Emnekode
IM209
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet inneholder, konseptutvikling, planlegging og prosjektering av et definert tema med fokus på forholdet mellom rom og objekt, objekt og rom satt inn i større sammenheng. Emnet avsluttes med en utstilling.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne forstå og redegjøre for rommets og objektets gjensidige påvirkning og betydning i en bestemt kontekst/sammenheng.
  • kunne utvikle et konsept og forstå betydningen av det gjennom hele designprosessen frem til ferdig løsning.
  • kunne definere og reflektere over faglige problemstillinger i eget og andres arbeid.
  • kunne dokumentere og kommunisere eget faglig nivå og ferdighet.
  • kunne visualisere prosess og løsning med ulike verktøy.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning, forelesninger, litteraturstudier og selvstendig praktisk arbeid i modell og full skala. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.