Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Materialstudier

Studiepoeng
5
Emnekode
IM201
Inngår i studieprogram
Bachelor i interiørarkitektur og møbeldesign

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omfatter praktisk utprøving av materialers egenskaper og muligheter knyttet til utvikling av rom og romrelaterte produkter. Det blir lagt vekt på overflater, lys, sanselighet samt tekniske egenskaper, vedlikehold og bærekraft ved valg og anvendelse av materialer, med ekskursjoner til ulike eksterne bedrifter.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap og praktisk erfaring med utprøving av ulike materialers sanselige og taktile kvaliteter og betydning av disse i utforming av rom og objekter.
  • ha innsikt om ulike materialers teknologiske og funksjonelle egenskaper og betydninger samt evne til å planlegge og gjennomføre digital fabrikasjon i ulike materialer.
  • ha innsikt i problemstillinger knyttet til etikk, bærekraft og miljø ved valg av materialer.
  • kunne analysere og omsette erfaring til nye materialuttrykk.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid med materialer, samt workshops og/eller ekskursjoner kan inngå. For å sikre et best mulig læringsutbytte for den enkelte student og et optimalt læringsmiljø, er det avgjørende at studenten er til stede og deltar aktivt i all undervisning og studierelatert arbeid.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister .
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.