Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Illustrasjon 5: Bildebok

Studiepoeng
10
Emnekode
GI302
Inngår i studieprogram
Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Kort beskrivelse av emnet

Emnet omhandler illustrasjon som sekvensiell historiefortelling. En bildebok kan defineres som en bok der bildene utgjør minst halvparten av helheten. En bildebok kan være en barnebok, grafisk novelle eller tegneserie. Emnet er primært et selvstendig prosjekt, som understøttes av gruppegjennomganger og individuell veiledning, i tillegg introduseres studentene til arbeid med storyboard.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kjennskap til ulike illustrerte bøkers historie, oppbygging, bruk, funksjoner og muligheter.
  • ha grunnleggende ferdigheter i å analysere en illustrert bok og dens bestanddeler.
  • kunne anvende egnede arbeidsmetoder og produksjonsmetoder for å utarbeide en illustrert bok, barnebok eller tegneserie.

Undervisning og læringsformer

Arbeidskrav for emnet er:

  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.
  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.