Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Grafisk design 5: Bok

Studiepoeng
10
Emnekode
GI301
Inngår i studieprogram
Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Kort beskrivelse av emnet

Emnet går i dybden på sentrale temaer og verktøy innen grafisk design. Undervisningen i typografi utvides til å omfatte komplekse systemer i bokformgiving. Boka er et sentralt medium i faghistorien og i utbredelsen av det frie ordskifte. Gjennom utprøvende arbeid med bøker, utvikles vesentlige aspekter ved grafisk design, som komplekse typografiske systemer, lesbarhet og materialitet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kjennskap til den trykte bokas historie, oppbygging, bruk og muligheter.
  • ha grunnleggende ferdigheter i å analysere ei bok og dens bestanddeler.
  • kunne anvende egnede arbeids- og produksjonsmetoder for å formgi og produsere ei bok.

Undervisning og læringsformer

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.