Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Grafisk design 2: Pamflett

Studiepoeng
5
Emnekode
GI106
Inngår i studieprogram
Bachelor i grafisk design og illustrasjon

Kort beskrivelse av emnet

Emnet utdyper sentrale og grunnleggende verktøy i grafisk design. Det gis introduksjon til digitale arbeidsmetoder og programvare. Innføringen i typografi utvides til å omfatte repetisjon og system. Med pamflett

menes en trykksak på mindre enn 40 sider. Gjennom arbeid med en pamflett introduseres viktige aspekter ved grafisk design, som typografi i sekvens, lesbarhet og typografiske hierarkier.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha grunnleggende kjennskap til pamfletten som format og medium samt relevante typografiske prinsipper og systemer i en mindre trykksak.
  • ha grunnleggende erfaring med formgiving, produksjon og innbinding.
  • kunne anvende egnede arbeidsmetoder og produksjonsmetoder for å formgi og reprodusere en mindre trykksak.

Undervisning og læringsformer

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.