Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teori 3: Syntese

Studiepoeng
10
Emnekode
DE551
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Dette er masterstudiets avsluttende teoretiske emne. I dette emnet skal studenten levere et selvstendig teoretisk arbeid, skriftlig eller i annet egnet format. Hensikten med emnet er at studenten skal utvikle en selvstendig syntese av sin faglige utvikling og læringsutbytte fra masterstudiet. Syntesen skal utvikles til et frittstående arbeid.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha utviklet en syntese av sin faglige progresjon i masterstudiet.
  • kunne sette sin egen faglige fordypning i en større kontekst.
  • kunne formidle og kommunisere med relevant fagmiljø og en større allmenhet.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, workshops, litteraturstudier og praktisk arbeid.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.