Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Teori 2: Teoriutvikling

Studiepoeng
5
Emnekode
DE545
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er rettet mot å utvikle teori fra praksis, og en selvstendig kritisk holdning til egen læring. Studenten skal utvikle samtaler med utgangspunkt i egen praksis og kilder som strekker seg fra bøker, blader, filmer, utstillinger, forestillinger, eventer, kataloger, materialer, befaringer og samarbeid. Emnet kombinerer forskningsmessig bredde med fordypning i studentens valgte felt. I løpet av emnet lærer studenten å konstituere eget felt, som et teoretisk grunnlag for eget masterprosjekt. Emnet øver studentene i en praksisnær holdning til utvikling av forskningsferdigheter. Utviklingen av teori bygger på en komparativ metodikk, hvor studentene lærer å samle og kombinere kunnskap fra ulike kilder, med utgangspunkt i nærheten til feltet som praktisk arbeid gir.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha avansert innsikt i egen prosess og drøfte den komparativt (bredde), basert på kunnskap innenfor et avgrenset område i egen fordypning (dybde).
  • kunne benytte læring fra egen prosess til faglig refleksjon om eget arbeid.
  • kunne kontekstualisere og formidle som del av sin faglige praksis.

Undervisning og læringsformer

Emnet er øvelsesbasert og utvikler praktiske ferdigheter i å samle, dokumentere og dele erfaringsbasert kunnskap fra egen fordypning. Emnet legger vekt på arbeidsvaner, tidsbruk og synergi med studentens fordypning. I prosessen skal studentene lære å:

  • bli fortrolige med verdien av praktisk utprøving som eksperiment
  • anvende læringsutbytte fra eksperimenter og utvikle et faglig narrativ
  • kommunisere narrativet til andre gjennom en egnet bruk av formater
  • utvikle design for faglig aktivisering av formatene i et romlig scenario

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.