Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Masterprosjekt: Fordypning klesdesign og kostymedesign

Studiepoeng
30
Emnekode
DE543
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Masterprosjektet er studiets avsluttende emne. I emnet arbeider studenten med et større selvvalgt prosjekt, under veiledning av en av fordypningsområdets fagstab. Prosjektet skal være en naturlig videreføring av temaer og praksiser studenten har jobbet med gjennom studiet. Studenten skal skrive en prosjektbeskrivelse hvor valg av tematikk, arbeidsmetodikk og forventet resultat formuleres. Denne prosjektbeskrivelsen oppdateres tre ganger i løpet av perioden i forkant av tre milepæler. Ved milepælene presenterer studentene prosjektene sine for medstudenter, og for utvalgte av fordypningsområdets fagstab. Prosjektet avsluttes med en åpen muntlig presentasjon, samt som en del av Kunsthøgskolens avgangsutstilling.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne/studium skal studenten:

  • kunne definere, kontekstualisere og utvikle et omfattende selvstendig prosjekt, både i valg av tematikk, medium og arbeidsstrategier – basert på egen praksis og interessefelt.
  • kunne gjennomføre prosjektet i henhold til definerte målsettinger og tidsplan.
  • kunne presentere, reflektere over og formidle prosjektet – visuelt, muntlig og i utstilling.

Undervisning og læringsformer

Selvstendig arbeid, studio/verksteds-arbeid, underveisvurderinger, samlinger, veiledninger.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriter som er satt for emnet.

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått av intern og ekstern sensor.