Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Eksperiment

Studiepoeng
5
Emnekode
DE535
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er felles for alle masterstudentene i 2. studieår. Emnet vektlegger individuelle designprosjekter for at studenten skal eksperimentere med sitt interesseområde, for å høste ideer gjennom ulike praksiser. Kurset støtter også tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Åpne studiovurderinger brukes som fagfellevurdering og felles læringsplattformer. Kurset gir grunnlag for det avsluttende masterprosjektet.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha evne til å lede eget prosjekt.
  • kunne gjennomføre avanserte designeksperimenter og relatere disse til egen praksis og kommende prosjekter.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå i emnet.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.