Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Metode 2: Verktøy

Studiepoeng
5
Emnekode
DE534
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet introduserer verktøy, prosesser, metoder og konseptuelle ideer i praksis-basert designforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette bygger på studentens egen designpraksis og kunstneriske sensibilitet, samt kontekstualiserende metoder og prosesser. Gjennom å utvikle diskursene om praksisbasert kunstnerisk utviklingsarbeid, gjør emnet det mulig for studentene å reflektere over egne praksiser og spekulere på utviklingen av disse.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • ha innsikt i profesjonell praksis for å reflektere og spekulere utviklingen av nevnte praksis.
  • kunne reflektere over designprosesser og metoder med en analytisk og kreativ tilnærming.
  • kunne identifisere verktøy, prosesser, metoder og konseptuelle ideer som forbedrer praksisbasert designforskning.

Undervisning og læringsformer

Individuelt arbeid, veiledning og gruppekritikk.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.