Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 3: Fordypning Klesdesign og kostymedesign

Studiepoeng
10
Emnekode
DE533
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets tredje fordypningsemne. Studenten arbeider med konkretisering av eget fordypningsområde for studiets avsluttende år og utarbeider en prosjektbeskrivelse og en plan for eget arbeid i kommende emner og for masterprosjektet. Emnet munner ut i formidling av eget masterprosjekt med skriftlig, muntlig, visuell og materiell dokumentasjon samt en fremdriftsplan.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utarbeide en langsiktig plan for selvstendig arbeid og beskrive designfaglige metoder knyttet til gjennomføring av et designprosjekt.
  • demonstrere kunnskap og ferdigheter innen materialer, teknologier og formgivning innenfor valgt fordypningsområde.

Undervisning og læringsformer

Selvstendig arbeid, veiledning og gruppekritikk.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.