Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 3: Fordypning Grafisk design og illustrasjon

Studiepoeng
10
Emnekode
DE532
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets tredje fordypningsemne. Studentene jobber med en felles tematikk. Det undervises i, og jobbes i praksis, med visuell kommunikasjon mot en bredere offentlighet. Studentene gjør inngående undersøkelser i tematikken og arbeider med å omsette sine funn i et praktisk prosjekt.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt utdanning skal studenten:

  • Har avanserte kunnskap om visuell kommunikasjons funksjon i det offentlige rom.
  • Kan utvikle visuell kommunikasjon i samvirke med eksterne aktører.
  • Kan påvirke det offentlige rommet gjennom visuell kommunikasjon.

Undervisning og læringsformer

Selvstendig arbeid, veiledning og gruppekritikk

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.