Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 3: Fordypning Interiørarkitektur og møbeldesign

Studiepoeng
10
Emnekode
DE531
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets tredje fordypningsemne. Det utgjør et praktisk studioemne i studentens valgte fordypning innen interiørarkitektur og møbeldesign. Emnet legger vekt på å kritisk undersøke materialpraksis, og å relaterte forsknings- og produksjonsprosesser innen fagområdet. Studentene utfordres til å posisjonere sin personlige tilnærming innenfor materielle rammer.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • demonstrere kunnskap og ferdigheter innen materialer, teknologier og formgivning innenfor valgt fordypning/prosjektområde.
  • kunne utforske etiske materiell bruk og innvirkning i eget arbeid med kritisk syn på bærekraft, helse og sikkerhet.
  • kunne undersøke taktisk kunnskap gjennom materiell praksis og reflektere og formidle ens prosesser.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå i emnet.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.