Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Strategier

Studiepoeng
5
Emnekode
DE525
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Ut fra refleksjon over egne visjoner for sin designpraksis og fordypning skal studenten utvikle strategier for å formidle sitt arbeid til omverdenen. Studenten undersøker og vurderer relevante arenaer, nettverk og muligheter både nasjonalt og internasjonalt og tar i bruk visuelle, skriftlige, materielle og digitale virkemidler for å skape gjennomslagskraft for sin praksis.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utvikle strategier for å formidle sitt arbeid til omverdenen.
  • kunne ta i bruk relevante verktøy og samarbeidsformer for å skape gjennomslagskraft for eget arbeid.
  • kunne identifisere, definere og ha innsikt i aktuelle nedslagsfelt, arenaer og nettverk for egen praksis.

Undervisning og læringsformer

Emnet er tverrfaglig og kan bestå av forelesninger, veiledning, selvstudier, gruppearbeid, ekskursjoner, workshops og seminarer

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.