Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Metode 1: Kontekst

Studiepoeng
5
Emnekode
DE524
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet introduserer konsepter som legger et grunnlag for praksisbasert kunstnerisk utviklingsarbeid i design. Emnet gjør det mulig for studentene å kontekstualisere kunnskap og reflektere over og utforske dem for å definere en rekke verktøy, ideer og spørsmål. Studentene må definere en selvvalgt emneoppgavebeskrivelse og utføre denne med vekt på dokumentering, refleksjon og kommunikasjon av metoder og prosesser. Emnet tar sikte på å muliggjøre rike prosesser som utvikler verktøy for konseptuell tenkning, debatt og diskurs.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emnet skal studenten kunne:

  • ha reflektert kunnskap om egen designpraksis.
  • ha forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • kunne utvikle sammenheng mellom egen praksis og metoder.

Undervisning og læringsformer

Individuelt arbeid, veiledning og gruppekritikk.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for det emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.