Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 2: Fordypning Klesdesign og kostymedesign

Studiepoeng
15
Emnekode
DE523
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets andre fordypningsemne. Kunnskap og refleksjon om kontekst, profesjon og fagfelt knyttes til egen praksis. Emnet gir studenten tid og mulighet til å utforske ulike praktiske og teoretiske aspekter av eget fordypningsområde innen kles- og kostymedesign. Studenten arbeider selvstendig og/eller i samarbeid med ett eller flere reelle og/eller eksperimentelle designprosjekt.

I emnet inngår kartlegging og anvendelse av kunnskap om relevante, profesjonelle samarbeidspartnere. Studenten skal tilegne seg kunnskap knyttet til arbeidsetikk og utvikle et bevisst forhold til etiske implikasjoner og problemstillinger knyttet til sin fordypning. Studenten har anledning til å erverve seg praktisk erfaring fra nasjonal og internasjonal virksomhet gjennom praksisopphold, samarbeid, og/eller feltarbeid. Studentene formidler sitt arbeid i egnede formater som utstilling, forestilling, film, foto og/eller visning.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om designfaglige problemstillingers kontekst.
  • kunne demonstrere utvidet kunnskap og ferdigheter innen formgivning og anvendelse av materialer og teknologier innenfor klesdesign og kostymedesign.
  • kunne formidle egen praksis i relevante formater.

Undervisning og læringsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, selvstendig arbeid og litteraturstudier. Ekskursjoner kan inngå i emnet. Studenten har mulighet til å søke praksis i en profesjonell virksomhet eller gjennomføre en selvfinansiert studiereise relevant for studentens fordypning. Praksisopphold eller opplegg for studiereise/feltarbeid må være godkjent av emneansvarlig før oppstart.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.