Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 2: Fordypning Grafisk design og illustrasjon

Studiepoeng
15
Emnekode
DE522
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets andre fordypningsemne. Studentene arbeider med historiefortelling i relasjon til sitt praksisfelt. Det undervises i, og jobbes i praksis med, narrative metoder. Studentene jobber med historier som skapes og gjenskapes på en rekke ulike måter. Emnet består av studioarbeid, veiledning og gruppekritikk

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om narrative metoder og strukturer.
  • kunne utarbeide og ferdigstille en fortelling i ulike formater.
  • kunne utnytte narrative metoder i sitt eget arbeid.

Undervisning og læringsformer

Individuelt arbeid, veiledning og gruppekritikk.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.