Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 2: Fordypning Interiørarkitektur og møbeldesign

Studiepoeng
15
Emnekode
DE521
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet utgjør studiets andre fordypningsperiode. Det utgjør et praktisk studioemne i studentens valgte fordypning innen interiørarkitektur og møbeldesign. Emnet legger vekt på en kritisk undersøkelse av de respektive feltenes sammenheng med sosiale utfordringer, og stiller spørsmål ved designerens mulige roller i samfunnet. Studentene utfordres til å utforske relasjoner, som designer/bruker, sosialt, i samarbeid, i forbindelse med faglig identitet og samfunnsansvar.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • ha kompetanse til å se egen designerrolle i samarbeid, og å ta ansvar for egen faglig selvstendighet, samtledelse av egen læring.
  • kunne relatere eget fag til aktuelle begrep i samfunnet som transformasjon og inkluderende design med å anvende relevant designfaglig teori og metode for observasjon, analyse, idéutvikling og refleksjon.
  • kunne utforske ulike tilnærminger i sosiale spørsmål og relatere dette til eget designarbeid.

Undervisning og læringsformer

Gruppeundervisning kombinert med individuell veiledning. Forelesninger, litteraturstudier og praktisk arbeid. Workshops og/eller ekskursjoner kan inngå i emnet.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.