Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 1: Fordypning klesdesign og kostymedesign

Studiepoeng
15
Emnekode
DE513
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets første fordypningsemne i klesdesign og kostymedesign. Studentene arbeider med å undersøke og utprøve sitt faglige interessefelt med vekt på faglig praksis og undersøkelse i materialer, teknikk, uttrykk og sammenheng. Studenten arbeider selvstendig og/eller i samarbeid med et eksperimenterende prosjekt som knyttes til informasjonshenting og referanser. Prosjektet forankrer egen praksis i fagtradisjon og samtid. Det legges vekt på metode og prosess, materialisering, dokumentasjon og refleksjon.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kompetanse til kritisk å kunne vurdere eget og andres arbeid.
  • kunne demonstrere inngående kunnskap og ferdigheter innen formgivning og anvendelse av materialer og teknologier innenfor klesdesign og kostymedesign.
  • kunne problematisere, reflektere over og begrunne eget og andres arbeid og formidle dette til fagmiljøer og til en større allmennhet.

Undervisning og læringsformer

Emnet kan bestå av selvstendig arbeid, veiledning, forelesninger, workshops og gruppekritikk. Ekskursjoner kan inngå i emnet.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.