Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Studio 1: Fordypning grafisk design og illustrasjon

Studiepoeng
15
Emnekode
DE512
Inngår i studieprogram
Master i design

Kort beskrivelse av emnet

Emnet er studiets første fordypning innen grafisk design og illustrasjon. Studentene arbeider undersøkende i valgt fordypning og klarlegger sin egen praksis. Studentens eget interessefelt og praksisstrategier diskuteres og prøves i møte med øvrige studenter i fordypningsgruppen. Emnet består av studioarbeid, veiledning og gruppekritikk.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

  • ha avansert forståelse for eget praksisfelt og sin egen posisjon i denne.
  • ha inngående innsikt i sin egen praksis i relasjon til andres.
  • kunne problematisere, reflektere over og begrunne eget og andres arbeid og formidle dette til fagmiljøer og til en større allmennhet

Undervisning og læringsformer

Individuelt arbeid, veiledning og gruppekritikk.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.